понеделник, 7 ноември 2011 г.

Имуществена застраховка

Ако на Запад застраховането на дома срещу кражба, пожар или различни природни бедствия е осъзната необходимост за по – голяма част от населението, то в България застраховането на недвижимото имущество тепърва ще се развива и разпространява. Причините за ниския процент хора, които обезпечават домовете си се крие, както в незаинтересоваността, така и в липсата на финансови средства за осигуряване на този тип защита, т.е. сключване на съответни застарховки.

Най – често българинът прибягва до застраховане, когато е задължен със закон затова. Така например Гражданска отговорност води по регистрирани приходи, тъй като водачите на МПС са задължени със закон да притежават този вид застраховка. Причина, поради която застраховка „Живот” се сключва от голяма част от населението е, задължителното условие от страна на банките при отпускане на кредит е нейното наличие при подписване на договора за кредит.
За разлика от посочените две, имуществената застраховка за съжаление няма толкова голяма популярност. Едва след като в резултат на природни бедствия домът бива частично или цялостно унищожен, хората започват да се замислят за защита на имуществото си.

Застраховката на недвижимо имущество може да се сключи, както от физически лица за защита на собствения имот, така и от юридически лица за обезпечаване на офиси, сгради със стопанско предназначение и др.

Сключвайки застраховка на недвижимо имущество, вие осигурявате защита на своята собственост срещу пожар, причинен, както от човешка намеса, така и от мълния, удар от летателни апарати или от падащи от тях части или предмети, различни природни бедствия като бури, урагани, щети, причинени от падащи дървета, наводнение поради природно бедствие, градушки, земетресение, различни аварии, гражданска отговорност за нанесени щети на трети лица и др.

Размерът на максималното обезщетение, което се получава при настъпване на застрахователно събитие се определя в застрахователния договор при подписването му и не може да бъде по – голям от договорената сума, въпреки че понесените щети може да надвишават посочената сума.

В случай на настъпване на застрахователно събитие, всяко едно лице, застраховало имуществото си трябва да предприеме и съблюдава за следното:

- Да информира незабавно държавните органи: при пожар и наводнение – служба ПАБ, при кражба или други злоумишлени действия от страна на трето лице – полицията;
- В рамките на 24 часа след настъпване на събитието /или в рамките на първия работен ден/ застрахователят следва да бъде уведомен за обстоятелствата, около които е настъпило застрахователното събитие;
- Не разчистваме имуществото, запазваме моментното му състояние освен ако това не се налага, за да се предотврати увеличаването на щетите;
- Осигуряваме пълна свобода при огледа от страна на Застрахователя;
- Предоставяме пълна писмена информация за обстоятелствата, около които е настъпило събитието плюс налични доказателства за начина, по който е настъпило то.

Документи, които са необходими при настъпване на застрахователно събитие:

- активна застрахователна полица;
- документи, нотариален акт за собственост върху застрахованото имущество;
- документи от органите, занимаващи се с констатирането на имуществените щети – при пожар – служебна бележка от ПАБ, при мълнии, бури, градушки и др. – районната ХМС, при свлачища, в резултат на които е засегнат застрахования имот – писмо от геоложката служба, при земетресение – писмо от сеизмологичния институт на БАН, при нарочно предизвикан пожар от трети лица или кражба - служебна бележка от РПУ и др.
- допълнителни документи, които се изискват индивидуално за случая от застрахователното дружество.

сряда, 19 октомври 2011 г.

Делскостопанските реколти и революцията при застраховането им

Нова технология за наблюдения на реколтите от разстояние чрез радари, ще бъде истинска революция в застраховането им. Увеличение на ефективността на развитите пазари и проникването на новите има връзка с тази технология, която позволява полетата да се наблюдават денонощно, независимо от времето и часа. Тази новост е в полза на застрахователните компании при оценка на риска и намаляване на разходите за застраховане на селскостопанската продукция.

Клеменс фон Вайхс, който е главен изпълнителен директор на Allianz Re смата, че това е начин за подсигуряване и повишаване производството на храни, което е важен социален и политически въпрос, пред който всички ще бъдат изправени в недалечното бъдеще. Това е в контекста на екипа за земеделско застраховане на Allianz Re, който е в взаимодействие със софтуерната компания Sarmap.

Съблюдаване и измерване на добивите от земеделските площи, както и измерването на растежа на биомасата ще става чрез софтуера за отдалечено наблюдение чрез радари.

Томас Хайнц, който е агроном и управител на екипа по земеделие в Allianz Re, е на мнение, че това позволява дори да се наблюдава как расте тревата, като дава информация за новата система и как работи тя. Според него това е предпоставка за малкорисково застраховане на културите, защото могат да се изчислят потенциалните добиви в даден момент и развитието на културите във вегетационния период.

Софтуерът ще се използва и в случай на загуба, като може детайлно да се изясни причината за щетите и тяхното отражение. Един чудесен начин да се попълват пропуски в данните, което затруднява застраховането на селскостопанските култури доста трудно, а в някои случаи почти невъзможно. Оценката при загуба на продукция е трудна, а тази система води до ясни и точни резултати, загубите ще са по-малко, така, че тези застраховка ще се ползват в по-голям мащаб.

Поради липса на исторически данни, а също и опит застраховките на реколти са рядкост за развиващите пазари. Томас Хайнц смята, че селското стопанство е много по-важен отрасъл. Възможностите на оценка на риска са много малко и сравнително трудно е да се дадат, поради промените, които следват през цялото време на растежа на реколтата. За повече информация относно застрахователния пазар и предлаганите продукти в сферата на земеделието, е хубао да се разгледат набора застраховки Бул Инс, както и на останалите водещи застрахователя в страната.

четвъртък, 13 октомври 2011 г.

Пет начина да събудите подозрение у своя застраховател

Случай: Автомобил изпреварва на непозволен участък друго превозно средство. Насреща идва кола. За да избегне челен сблъсък, шофьорът отбива встрани и се удря странично в дърво. Виновникът профучава без да спира и бяга от произшествието. За щастие водачът на другия автомобил е без особени наранявания и звъни на КАТ. Останалите свидетели на ПТП спират, за да проверят състоянието на шофьора и след като виждат, че лицето е без наранявания, продължават своя път. След известно време на мястото на произшествието пристига патрулка. Обясненията на шофьора са, че „Черен джип изпреварваше непозволено, а аз, за да предотвратя челен сблъсък и да не предизвикам катастрофа на три коли отбих встрани от пътя и се ударих в това дърво”. При което отговорът на служителите на реда е „Всеки втори шофьор се оправдава с това, че черен джип е предизвикал катастрофата и е избягал след това”. В последствие щетите по автомобила на шофьора се покриват или от него самия или от застраховка Автокаско ако има сключена такава застраховка. Освен всичко друго, шофьорът е с Акт за неправилно шофиране и отнети точки. Какви грешки е допуснал водачът на превозното
средство:

1. Не е взел телефони за връзка със свидетелите на ПТП, за да могат в случай на нужда да потвърдят невинността му.
2. Поради сложността на ситуацията не е видял номерата на автомобила, който е причинил ПТП.
3. Едва по – късно се досеща, че е можел да огледа за сгради в близост до мястото на произшествието, които могат да имат камери със заснети кадри от катастрофата или най – малкото, за да бъдат издирени номерата на автомобила, за да се потърси тговорност от водача му.

За да сте убедителни пред органите на реда, преди всичко трябва да подплътите показанията си със свидетели. Затова в случай, че станете участник в ПТП не по своя вина, а лицето, причинило катастрофата избяга, винаги търсете свидетели на случката, които да могат да потвърдят невинността ви.
2 Случай: В следствие на превишена скорост, автомобил се блъска в друго превозно средство. След това шофьорът заявява пред своя застраховател, че ако не се лъже е карал с не повече от 50 км/час. По – късно обаче от полицията съобщават, че лицето е управлявало автомобила си с доста повече от позволената скорост. В този случай е много вероятно застрахователната компания да откаже изплащане на обезщетение по Гражданска отговорност, а средствата да бъдат отпуснати на другата страна, участник в ПТП. Ако не сте сигурни с каква скорост сте карали, по – добре е да кажете, че не
знаете, отколкото да излъжете и да се надявате на късмета си.
3 Случай: Заболявате и лекуващият ви лекар предлага експериментално лечение, което според него би било ефективно при вас. В никакъв случай не трябва да споменавате пред застрахователния брокер, че експериментирате със здравето си, защото този вид лечение обикновено не се покрива от застрахователната полица. Най – добре би било да обсъдите с лекаря си какво точно да кажете на застрахователя си.
4 Случай: Жилището ви е наводнено, но не в следствие на природно бедствие, а поради
спукана тръба. В случай, че имате стандартна жилищна застраховка, най – вероятно ще се наложи да покриете сами разходите по отводняването и ремонта на жилището, защото повечето обикновени пакети не включват този тип щети по дома ви. Ако искате да сте защитени срещу този тип наводняване, трябва да сключите допълнително споразумение, за да се включи към застрахователното покритие и събитие от типа на «наводнение вследствие от спукана тръба». Въобще, преди да сключите жилищна застраховка, прочетете внимателно какво точно включва нейното покритие.
5 Случай: Давате ясно да се разбере, че изисквате обезщетението заради парите и нямате никакво намерение да ремонтирате течащия покрив или повредената кола. Нищо чудно парите ви да бъдат забавени поради допълнително разследване на случая или направо да бъде отказано изплащането на обезщетението.

сряда, 12 октомври 2011 г.

Продажба на застраховки по телефон

При продажба на застраховка по телефон, клиента получава за два месеца бонус – безплатно застрахователно покритие. Изплащането на месечните премии по застраховката е включено в телефонната сметка на клиента, за улеснение.

Някои застрахователни мениджъри смятат, че не може да има продажби по телефона в България, поради финансовата нестабилност на българина. Тяхната преценка е, че дистационни продажби на застраховки, все още не са по джоба на българските клиенти.

Изпълнителният директор на ЗК „Чартис България”, твърди, че в България от години вече се извършват продажби на застрахователни полици по телефон. Този способ на сключване на застраховки е напълно приложим в нашата страна. Нищо, че българина е малко скептично настроен в това отношение било от телефонните измами или пък от неправилно предлагане на финансови услуги по телефона, извикващо недоволството на клиента. Изисква се, правилно поднасяне на информация за услугата и абсолютна коректност от страна на застрахователните компании.

Например от февруари 2009 година на коректни клиенти на „Виваком” са предлагани две застраховки. Всъщност по телефона са предоставяни застраховки „Домашно имущество”, Болничен престой”, „Сметки към Виваком”.

Полиците за закупувани от клиенти, притежатели на кредитни и дебитни карти на по-големите банки в България.

Този метод на продажба на застраховки, т.е. по телефон е ефективен защото улеснява максимално потребителите, а също и самите застрахователи. Няма нужда се бъдат посещавани офиси на банки или застрахователни дружества. С професионализъм клиента получава правилната информация за различните застрахователни продукти.

Законът за предоставяне на финансови продукти от дистанция, позволява сключване на застрахователен договор по телефона на всякакви финансови услуги. В случая няма нужда от подпис от страна на клиента, защото се прави запис на телефонния разговор. Това е гаранция, че клиента е съгласен и приема предложената му застраховка.

В момента на разговора, клиента може да сключи застраховка, като е получил необходимата информация за премиите и начина на плащане. За да бъде сключен договор по застраховката, който да е валиден, клиента отговаря на някои ключови въпроси и дават твърдо съгласие за издаване на полицата. Както беше споменато, разговорите се записват, клиента отговаря на задължителните контролни въпроси. Като време са 10 работни дни, потребителят да получи застрахователната полица. В документите се съдържат информация за застрахователния план, телефони и адрес със застрахователната компания, а също и център за обслужване по застраховката.

неделя, 9 октомври 2011 г.

Време е да се върнат задължителните застраховки

Зададен беше въпрос на г-н Староселски, агроном и дългогодишен специалист по селскостопанско застраховане, по отношение какво мисли за учредяване на задължителни минимални суми по застраховане на земеделската продукция.

Според г-н Староселски винаги е имало задължителна застраховка, което е политика на застрахователните компании. Географското положение на България е такова, че не липсват градушка, буря, много дъжд или наводнения. Това са щети за селското стопанство, сгради и превозни средства.

По градобитност България е на трето място в Европа след Италия и Сърбия. Производството в селското стопанство е различно от промишленото. През повечето време от годината селскостопанското производство е на открито. Производствената верига започва през определено време и завършва пак така. Биологичният процес на растенията се свързва с този цикъл. В промишлеността един процес след като завърши, може да започне следващ, докато при растенията нещата не стоят по този начин. Вегетацията при растенията има прекъсване, при което човек няма участие.

При различни стихийни поразии, щетите в производството изложено навън трудно може да се опази или възстанови от човека. Различните природни катаклизми нарушават нормалното протичане на производството навън, по-точно по отношение на растениевъдството. За хората това се сериозни вреди.

В такъв един момент се намесват застрахователните компании, които могат да компенсират голяма част от загубите. Както вече се спомена задължителни застраховки е имало. След Освобождението са съществували 942 000 дребни земеделци с по 4 до 5 ниви. Амортизационният фонд, през 1895 година издава закон за обещетяване на земеделските стопани при градушки. Задължително застраховане на земеделците е въведено от Народното събрание през същата тази 1895 година.

Щетите при растениевъдството, се възстановяват при бедствия благодарение на този закон, действащ до 1903 година. Поради лоша организация и неправилно тарифиране, този закон работи за кратко време. Нов застрахователен закон се въвежда през 1910 година и започва да действа през 1911 година. В България стартират дейност нови застрахователни дружества през 1921 година и 1922 година. Те до известна степен работят във връзка със застраховане на земеделските култури, но не проявяват отношение към селскостопанското застраховане.

Първият държавен застрахователен монополист ДЗИ възниква на 27 юни 1946 година.

Закон за застраховане на имуществото е създаден на 11 февруари 1958 година и бива изменен и се дооформя през 1959 година, 1969 година, 1970 година и т.н.

неделя, 18 септември 2011 г.

От какво зависи застрахователната вноска на автомобила

Като млад шофьор може би се
забавлявате, докато разказвате на приятелите си за поредния си подвиг на пътя,
в резултат на който сте отнесли глоба от полицаите по много интересен начин,
докато сте шофирали неправилно.

Може пък да сте съвестен шофьор, който
рядко превишава разрешената скорост, но все пак имате в шофьорското си минало
няколко глоби от този вид.

Може да сте много добър шофьор и все
пак да имате нещастието да претърпите произшествия на пътя.

Във всички тези случаи вашият застраховател
няма да е много доволен.

В голяма част от развитите страни,
застрахователните компании проучват щателно досиетата на своите клиенти, преди
да подпишат застрахователната полица. Ако лицето, чиято кола ще застраховат,
има прекалено много глоби за превишена скорост или произшествия и се отчете
като високо рисково, застрахователната премия за гражданска отговороност, която ще плаща, ще е доста
повече, отколкото ако шофьорът е с чисто минало.

Обикновено,
застрахователните дружества поставят шофьорите в три или четири графи:

Първата графа включва шофьори, които
са изключително стриктни на пътя и нямат никакви произшествия в миналото си. За
тях условията на застраховане са много благоприятни, предпочитани са от всички
застрахователни компании, получават атрактивни предложения за ниски цени на
месечната застрахователна вноска.

Втората графа включва шофьори с нормално и
добро досие. Тук може да се срещнат няколко глоби за превишена скорост и
неправилно паркиране, но като цяло лицето е изрядно на пътя.

Третата графа се представлява от млади и
неопитни, високо рискови шофьори, както и такива с дълга история на шофьорската
книжка откъм произшествия, глоби...Това е графата с най – високорисковите
шофьори.

Някои
застрахователни дружества включват четвърта графа, която се представлява от
шофьори, чиито коли остават незастраховани, тъй като няма компания, която да се
съгласи да ги застрахова, поради ред причини.


Макар че в България все още не е
навлязло с пълна сила правилото, от лошите шофьори да се изискват по – високи
месечни вноски, това ще бъде факт в скоро време, така че помислете добре, преди
да завиете или паркирате неправилно.

Трябва да сте наясно, че дори и като
изряден шофьор, отново съществуват фактори, които могат да доведат до по –
висока цена на застраховка гражданска отговорност.Това може да се случи ако:

- имате лоша кредитна история;

- сте шофьор и сте на възраст под 25
години;

- автомобилът ви е с по – голяма
мощност;

- професията ви е свързана с активно
шофиране се предполага, че има по – голяма вероятност да претърпите ПТП, което
е предпоставка застрахователите да изискват по – висока застрахователна премия.

Какво може да предприемете ако не
искате и нямате възможност да плащате по – висока застрахователна премия:

На първо място се постарайте за напред
да бъдете изряден шофьор. Ако в продължение на няколко години се установи, че
имате липса на каквито и да било произшествия и нарушения, компанията за автомобилни застраховки ще ви премести от графа високорискови, в графа шофьори с нормално и
добро досие и ще ви предложи по – приемливи цени на застрахователната услуга

Използвайте нова застрахователна
компания, ако при досегашната са ви обявили по – висока премия, тъй като имате
лошо шофьорско досие при тях. Възползвайте се от факта, че все още е трудно
създаването на база от данни за всички шофьори.

Преди да си закупите желания
автомобил, проверете дали няма да плащате по – висока застрахователна премия
тъй като двигателят е с по – голяма мощност и това се отчита като по – висок
риск от дружеството.

сряда, 17 август 2011 г.

Застраховки по телефона

Трябва
да сте информирани, че една от най – новите услуги на банките/застрахователните
компании е предлагане и сключване на застраховки по телефона. Това се уреди с
влизането в сила на закона за предлагане на финансови услуги от разстояние,
според който финансовите институции имат правото да предлагат и сключват
застрахователни договори директно по телефон. Законово е уредено и записването
на разговора между двете страни.

Това
се случва по следния начин:

Обикновено
застрахователните компании избират за свои представители по телефона, хора с
приятен и завладяващ глас, които лесно убеждават потенциалните клиенти в изгодността
на предлаганата услуга. Самият разговор протича сравнително еднакво при
различните застрахователни компании/банки. Първо се съобщават имената на
служителя, името на компанията, която представлява лицето, каква е целта на
обаждането му/предлаганата услуга/, разказва ви накратко какви плюсове ще
донесе за вас сключването на сделката. Ще бъдете информирани, че за по – голяма
сигурност и защита интересите и на двете страни, разговорът се записва. Трябва
да знаете, че ако обявите по телефона, че сте съгласен да сключите сделката, то
този разговор има силата на подпис върху сключен застрахователен договор. След
приключването на разговора и ако сте се съгласили на сделката, ще получите
застрахователната полица по куриер.

Въпреки
всичко, ако промените решението си в последствие и се откажете от
първоначалното си решение, имате срок от 14 дни, в които може да се откажете от
сделката. Отказът се осъществява като се свържете с банката, която поддържа
вашите сметки и заявите отказа си.В
банковите институции се предлагат различни видове застраховки - от застраховка
„Живот” до застраховки при пътувания в чужбина. Месечната застрахователна
премия , която се дължи от застрахованото лице, се удържа от дебитната ви карта
при банката – застраховател.

Когато
ви предлагат застраховка по телефона и въобще, трябва да знаете, че:

-
Обикновено се правят по – примамливи предложения на
потенциалните клиенти, за да бъдат привлечени във финансовата институция.
Дългогодишните клиенти могат и да не разберат за различните отстъпки, които
съществуват.

-
Ако искате да предотвратите бъдещи обаждания или sms-и по мобилния ви
телефон, може да заявите своето желание като подадете писмен отказ в банката,
която поддържа вашите сметки.

-
Ако поднесената информация по телефона ви се струва неясна и
смятате, че може да станете жертва на измама, откажете услугата, а после при повече
интерес се свържете с обслужващата ви банка, за да разпитате за предлагания
продукт или услуга.

-
Не пропускайте да порверявате регулярно състоянието на дебитната
ви карта.